سپیده پهنایی SP

دیباچه ای برای دفتر آزرده گی های من

 

بقاي فاني در انجمن قلم افغانستان

دومين سالروز پدرود جاودانه ي رازق فاني، شاعر، داستان نويس و طنز پرداز نامور كشور، از سوي انجمن قلم افغانستان در كابل گرامي داشته شد.

در اين نشست كه عصر پنجشنبه برگزار شد، جمعي از شاعران و علاقمندان شعر فاني حضور به هم رسانيده بودند و در باره رازق فاني و شعر او سخن گفتند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمد فهیم رسا  | 

دیگدان آزادی 

من

اندوه يكصدوپنجاه و چند ساله را

در پاي درخت «تاخ» مي گريم

و شاخه هاي آن را

هيزم مي سازم

براي ديگدان آزادي

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمد فهیم رسا  | 

«مأموریت کرم ها» منتشر شد

نام کتاب: مأموریت کرم ها

نویسنده: مبارک شاه شهرام

درامد: دکتر ظاهر ایوبی

ویراستار: نظری پریانی

طرح جلد: روح الامین امینی

برگ آرایی: جواد احراری

سال چاپ: حوت، 1387

شماره گان: 1000

بها: 40 افغانی

مأموریت کرم ها، نام گزینه ی از طنازی هایی مبارک شاه شهرام، شاعر، نویسنده و طنز پرداز توانا و نام آشنای افغانستان است که تازه به چاپ رسیده است.

 

برگرفته شده از دیباچه کتاب:

« وقتی لاف و پتاق سیاست سواران و دولت مداران را می شنوم، طنز می نویسم.

وقتی به زیبایی طبیعت خیره می شوم و دلم از همه چیز می گیرد، شعر می سرایم.

وقتی طفلی را می بینم که با بدن معیوب- در پل باغ عمومی- از پاچه های عابرین محکم گرفته گدایی می کند داستان می نویسم.

آری! من چنین مردی هستم و با این ضربه های مشت می خواهم از دندان های دروغ گویان و زورمندان برای شان بلند منزل بسازم.»

 برای آقای شهرام عمر دراز و حوصله فراخ میخواهیم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمد فهیم رسا  | 

جستاری بر واژۀ «افغان» و گونۀ کاربرد آن

 
آنچه را در این نبشته میخوانید تنها پژوهشی کوتاهی در مورد واژۀ « افغان» و گونۀ کاربرد آن است، مرام من ( نویسنده) ازین نبشته رسانیدن آسیب به باهمی و همبستگی باشنده گان افغانستان(افغانستانیان) نمی باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمد فهیم رسا  |